ASD W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD oraz planowanie terapii ze spektrum autyzmu. Moduł I zawiera 5 godzin nagrań szkoleniowych z terapeutką SI Agnieszką Lemańską oraz dodatkowe materiały: arkusze obserwacyjne, case study, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, ćwiczenia i artykuły.
6 x movie 10 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD – jak dobrać narzędzia i poprowadzić złożony proces diagnostyczny, aby dotrzeć do źródła problemu i właściwie określić obszary wymagające wsparcia SI,
  • Postępowanie diagnostyczne u dzieci z ASD w oparciu o trening kontaktu i komunikacji, który pomoże skutecznie zbudować relację terapeutyczną,
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka ze spektrum autyzmu, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii.
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Planowanie terapii w oparciu o motywacje dziecka – jak dobrać metody i narzędzia, aby stworzyć program terapeutyczny uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka?
  • Autostymulacje – które strategie terapeutyczne sprawdzą się najlepiej w postępowaniu z sensoryzmami?
  • Jak dopasować wybrane strategie i techniki obniżania poziomu stresu u dzieci ze spektrum autyzmu, jak np.: indywidualna strefa komfortu, przerwa sensoryczna, konstruktywne polecenia, plany dnia, skale emocji, do indywidualnej sytuacji dziecka, aby osiągnąć założone cele,
  • Przykładowe Indywidualne Programy Terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu – case study.

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu
 • Autorskie kwestionariusze obserwacyjne, m.in.:
  •  Arkusz „Wywiad Wstępny”
  • Arkusz „Funkcjonowanie Sensoryczne”,
  • Arkusz „Ewaluacja Sesji Terapeutycznej”

Zamów

MATERIAŁY
1. cloud_download Ćwiczenia poprawiające koncentrację lock
2. cloud_download Domowa stymulacja sensoryczna lock
3. cloud_download Jak pomoc dzieciom z ASD na co dzień lock
4. cloud_download Przykład diet sensorycznych - case study lock
5. cloud_download Arkusz obserwacyjny - sensoryzmy lock
6. cloud_download Arkusz obserwacyjny funkcjonowanie sensoryczne lock
7. cloud_download Jak zadbać o inteligencję emocjonalną lock
8. cloud_download Kwestionariusz wywiadu z rodzicami małego dziecka z ASD lock
9. cloud_download Trening kontaktu i komunikacji lock
10. cloud_download Wskazówki do pracy nad kontaktem wzrokowym lock
11. movie Spektrum autyzmu a zaburzenia przetwarzania sensorycznego lock
12. movie Zbudowanie relacji terapeutycznej i obniżenie poziomu stresu jako fundament do dalszych działań diagnostycznych i terapeutycznych lock
13. movie Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka z ASD – co zrobić gdy standardowe narzędzia diagnostyczne „nie działają” lock
14. movie Planowanie pracy terapeutycznej z dzieckiem z ASD w gabinecie integracji sensorycznej lock
15. movie Domowa stymulacja sensoryczna – Jak skutecznie i bezpiecznie zadbać o komfort sensoryczny dziecka z ASD w domu, przedszkolu czy szkole lock