Multimedialny kurs terapii si
Program edukacyjny terapii integracji sensorycznej dla dzieci
Skuteczne metody terapeutyczne do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, zilustrowane konkretnymi narzędziami i technikami
Co nas wyróżnia?
INDYWIDUALNE SCHEMATY TERAPII
Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
m.in. w przypadkach takich jak pacjent z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność intelektualna.
FILMY SZKOLENIOWE I INSTRUKTAŻOWE
prezentujące wykorzystanie elementów SI i narzędzi
w realiach pracy terapeutycznej w gabinecie, wzbogacone studiami przypadków i konkretnymi wskazówkami!
PRZYPADKI KLINICZNE DZIECI,
u których wprowadzenie elementów terapii SI przyniosło oczekiwane efekty
poznasz sylwetkę pacjenta, przeanalizujesz stworzony przez eksperta plan terapeutyczny uwzględniający elementy terapii SI i zobaczysz uzyskane rezultaty.
GOTOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ
korekcyjno-kompensacyjnych oraz ćwiczeń i sposobów pracy,
przykłady stymulacji polisensorycznej, narzędzia w postaci pomysłów na adaptację przedmiotów dostępnych w placówce do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć.

Każdy moduł jest realizowany w oparciu o holistyczne podejście w terapii dzieci z dysfunkcjami wymagającymi wsparcia integracji sensorycznej.

Dzięki udziałowi w kursie
dowiesz się i zobaczysz na przykładach:

Jak ustalić przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci

i na tej podstawie dobrać narzędzia diagnostyczne, które przyniosą najlepsze efekty w pracy z dysfunkcjami dotyczącymi podstawowych zmysłów oraz orientacji przestrzennej?

Jak stworzyć indywidualny plan terapii dla konkretnych przypadków

i dobrać metody pracy rekomendowane przez specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi wykazującymi zaburzenia z zakresu SI, aby mieć pewność powodzenia terapii?

Jak wykorzystać gotowe narzędzia, w postaci scenariuszy, ćwiczeń i planów terapeutycznych

w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia sensorycznego i dopasować je do konkretnego przypadku, aby urozmaicić zajęcia i zmotywować dzieci do pracy?

Jakie zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój sensomotoryczny zastosować,

aby zainteresować i zmobilizować do pracy dzieci w zależności od wieku i stopnia rozwoju?

Jakie strategie terapeutyczne wdrożyć,

aby z powodzeniem wspierać m.in.: umiejętności komunikacyjne, kompetencje społeczne czy mechanizmy planowania ruchowego?

Za pomocą jakich narzędzi terapii Integracji Sensorycznej pracować

nad zachowaniami niepożądanymi m.in. u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami przetwarzania bodźców wzorkowych oraz mózgowym porażeniem dziecięcym?

Dlaczego warto?
Otrzymujecie kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych pokazanych na konkretnych przypadkach, które pomogą skutecznie dopasować zajęcia do indywidualnych potrzeb Państwa podopiecznych
Każdy moduł kursu omawia w praktyczny sposób, jak pracować z dzieckiem z konkretnym zaburzeniem w gabinecie terapeuty SI – od diagnozy po terapię i analizę przypadków
Otrzymujecie autorskie arkusze diagnostyczne, indywidualne programy terapeutyczne, gotowe diety sensoryczne oraz scenariusze i ćwiczenia do wykorzystania w gabinecie, niedostępne i niepublikowane nigdzie indziej
Uczycie się od ekspertów, którzy pracują w oparciu o najnowsze badania naukowe – zyskujecie Państwo pewność, że korzystacie ze sprawdzonych i skutecznych metod pracy
Działania terapii SI prezentujemy interdyscyplinarnie - pokazujemy, jak efektywnie współpracować z innymi specjalistami – dzięki temu dowiecie się Państwo o szerokich innowacyjnych możliwościach wsparcia terapii,
Wygodny dostęp do kursu na DVD lub online umożliwia wielokrotne odtworzenie interesujących Cię materiałów.
1
POZNAJ NOWOCZESNE METODY TERAPII
2
UCZ SIĘ NA PRAWDZIWYCH PRZYPADKACH
3
UNIKAJ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW
MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI SKŁADA SIĘ Z 5 MODUŁÓW. KAŻDY Z NICH DOTYCZY PRACY Z KONKRETNYM ZABURZENIEM:
MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI
Kurs 1
navigate_next
MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI
Kurs 2
navigate_next
MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI
Kurs 3
navigate_next
Moduł I
6 x movie 10 x cloud_download
ASD W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD oraz planowanie terapii ze spektrum autyzmu. Moduł I zawiera 5 godzin nagrań szkoleniowych z terapeutką SI Agnieszką Lemańską oraz dodatkowe materiały: arkusze obserwacyjne, case study, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, ćwiczenia i artykuły.
Moduł II
4 x movie 21 x cloud_download
Problemy z koncentracją w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z problemem koncentracji uwagi oraz terapia w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych
Moduł III
5 x movie 1 x description 23 x cloud_download
Zaburzenia koncentracji w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami koncentracji oraz planowanie terapii w oparciu o ograniczenie bodźców
Moduł IV
4 x movie 14 x cloud_download
Zaburzenia rozwoju małego dziecka w terapii SI
Diagnoza oraz ocena rozwoju psychoruchowego małego dziecka z zaburzeniami SI oraz planowanie terapii w oparciu o rodzaj zaburzeń
Moduł V
7 x movie 16 x cloud_download
Wybiórczość pokarmowa i zaburzenia mowy w terapii SI
Diagnoza wybiórczości pokarmowej i trudności związanych z rozwojem mowy u dzieci oraz planowanie indywidualnego planu terapii
Moduł I
8 x movie 15 x cloud_download
Specyficzne trudności w uczeniu się w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z dysleksją, dysgrafią oraz dyskalkulią oraz terapia pacjenta w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych.
Moduł II
6 x movie 15 x cloud_download
Zaburzenia rozwoju mowy w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego z wykorzystaniem terapii integracji sensorycznej.
MODUŁ III
5 x movie 15 x cloud_download
Zaburzenia przetwarzania słuchowego w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaspakajanie potrzeb sensorycznych dziecka.
Moduł IV
4 x movie 16 x cloud_download
Dzieci z zespołem Downa w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka z Zespołem Downa oraz realizowanie terapii integracji sensorycznej.
Moduł V
2 x movie 10 x cloud_download
Dyspraksja w terapii SI
Diagnoza potrzeb dziecka z dyspraksją oraz tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego pacjenta w oparciu o metodę integracji sensorycznej.
MODUŁ I
4 x movie 10 x cloud_download
Wyzwania w gabinecie terapeuty SI - case study
Diagnoza indywidualnych potrzeb pacjenta z danym problemem w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego z wykorzystaniem metody terapii przetwarzania sensorycznego.
MODUŁ II
3 x movie 10 x cloud_download
DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego w oparciu o metodę integracji sensorycznej
MODUŁ III
3 x movie 8 x cloud_download
ZABURZENIA PRZETWARZANIA BODŹCÓW WZORKOWYCH W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych oraz realizowanie programu terapeutycznego.
MODUŁ IV
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TERAPII SI
Diagnoza potrzeb sensorycznych dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz terapia integracji sensorycznej pacjenta
MODUŁ V
DZIECKO PRZEJAWIAJĄCE ZACHOWANIA ARESYWNE W GABINECIE TERAPEUTY SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka przejawiającego zachowania agresywne oraz tworzenie krok po kroku programu terapeutycznego dla pacjenta
WYBIERZ SWOJĄ WERSJĘ
STANDARD
check
Dostęp do całego kursu na płytach wysyłanych jednorazowo lub cyklicznie
Sprawdź cenę
ONLINE
check
Dożywotni dostęp do kursu w przeglądarce internetowej
Sprawdź cenę
Zaufało nam już ponad 550 osób!
PREMIUM
check
Dostęp do całego kursu na płytach wysyłanych jednorazowo lub cyklicznie
check
Dożywotni dostęp do kursu w przeglądarce internetowej
check
Webinar szkoleniowy „Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji z wykorzystaniem założeń terapii SI”
Sprawdź cenę
STANDARD
check
Dostęp do całego kursu na płytach wysyłanych cyklicznie
Sprawdź cenę
ONLINE
check
Dożywotni dostęp do kursu w przeglądarce internetowej
Sprawdź cenę
Zaufało nam już ponad 550 osób!
PREMIUM
check
Dostęp do całego kursu na płytach wysyłanych cyklicznie
check
Dożywotni dostęp do kursu w przeglądarce internetowej
check
Webinar szkoleniowy „Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji z wykorzystaniem założeń terapii SI”
Sprawdź cenę
STANDARD
check
Dostęp do całego kursu na płytach wysyłanych cyklicznie
check
UWAGA - trwa przedsprzedaż! Wysyłka w drugiej połowie października.
Sprawdź cenę
Zaufało nam już ponad 550 osób!
PREMIUM
check
Dostęp do całego kursu na płytach wysyłanych cyklicznie
check
Dożywotni dostęp do kursu w przeglądarce internetowej
check
Webinar szkoleniowy „Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji z wykorzystaniem założeń terapii SI”
check
UWAGA - trwa przedsprzedaż! Wysyłka w drugiej połowie października.
Sprawdź cenę
Obejrzyj recenzję

Poznaj opinię o kursie jednej z jego uczestniczek - doświadczonej nauczycielki wdrażającej integrację sensoryczną w przedszkolu.

Sprawdź materiały z kursu

Zobacz fragment lekcji
z I Modułu:
ASD w terapii SI

Oglądam

Zobacz fragment lekcji
z II Modułu: Problemy z koncentracją w terapii SI

Oglądam

Zobacz fragment lekcji
z III Modułu: Zaburzenia koncentracji w terapii SI

Oglądam

Pobierz materiał z lekcji
z I Modułu:
ASD w terapii SI

Sprawdzam

Najczęściej zadawane pytania
Dzięki udziałowi w kursie
dowiesz się i zobaczysz na przykładach:

Jak ustalić przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci

i na tej podstawie dobrać narzędzia diagnostyczne, które przyniosą najlepsze efekty w pracy z dysfunkcjami dotyczącymi podstawowych zmysłów oraz orientacji przestrzennej?

Jak stworzyć indywidualny plan terapii dla konkretnych przypadków

i dobrać metody pracy rekomendowane przez specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi wykazującymi zaburzenia z zakresu SI, aby mieć pewność powodzenia terapii?

Jak wykorzystać gotowe narzędzia, w postaci scenariuszy, ćwiczeń i planów terapeutycznych

w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia sensorycznego i dopasować je do konkretnego przypadku, aby urozmaicić zajęcia i zmotywować dzieci do pracy?

Jakie zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój sensomotoryczny zastosować,

aby zainteresować i zmobilizować do pracy dzieci w zależności od wieku i stopnia rozwoju?

Jakie strategie terapeutyczne wdrożyć,

aby z powodzeniem wspierać m.in.: umiejętności komunikacyjne, kompetencje społeczne czy mechanizmy planowania ruchowego?

Za pomocą jakich narzędzi terapii Integracji Sensorycznej pracować

nad zachowaniami niepożądanymi u dzieci z ASD i ADHD, aby wyciszać je i przekierowywać zainteresowanie na inne obszary?

Do udziału w kursie zapraszamy:
  • terapeutów SI
  • nauczycieli oraz pedagogów prowadzących zajęcia usprawniające integrację sensoryczną z dziećmi
  • pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych
  • psychologów
  • logopedów
  • oligofrenopedagogów
  • fizjoterapeutów
Partnerzy