Problemy z koncentracją w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z problemem koncentracji uwagi oraz terapia w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych
4 x movie 21 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Jak poprowadzić holistyczną diagnozę indywidualnych potrzeb dziecka z problemem koncentracji uwagi z wykorzystaniem redukcji odczuwalnych braków, aby mieć dobry punkt wyjścia do określenia źródła,
  • Jakie deficyty z zakresu integracji sensorycznej odpowiadają za problemy z koncentracją i nauką u dzieci na różnych etapach rozwojowych – co koniecznie trzeba wiedzieć przystępując do diagnozy, aby dokładnie określić przyczynę problemu?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka z problemami w nauce, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii.
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak zaplanować terapię w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych dziecka i dobrać narzędzia odpowiednie do przyczyny zaburzeń, aby zapewnić efektywność terapii i określić ją w czasie?
  • Jak opracować spójne reguły postępowania na linii terapeuta – dziecko – rodzic, które zagwarantują skuteczność pracy terapeutycznej?
  • W jaki sposób zbudować zaufanie między terapeutą a dzieckiem oraz ograniczyć jego codzienny stres?
  • Przykłady ćwiczeń proprioceptywnych, które wspierają kontrolę własnego ciała i pomagają w kontrolowaniu zachowania i umiejętność koncentracji uwagi,
  • Metoda self-reg oraz techniki relaksacji w procesie terapeutycznym dziecka z problemami z koncentracją – przykłady ćwiczeń i praktyk do zastosowania w praktyce,
  • Które aktywności wspierają konkretne obszary mózgu - przykłady ćwiczeń wspierających prowadzoną terapię,

Dodatkowe materiały:

 • Co wpływa na koncentrację - gotowe zestawienie dla rodziców
 • Wykaz ćwiczeń wspierających rozwój integracji bilateralnej
 • Zabawy oddechowe
 • Zabawy wspierające emocje
 • Ćwiczenia koordynacyjno - sekwencyjne
 • Zabawy poznawczo - ruchowe
 • Ćwiczenia wyciszająco - koncentrujące

Zamów

MATERIAŁY
1. cloud_download Co wpływa na koncentrację lock
2. cloud_download Sen lock
3. cloud_download Dotyk lock
4. cloud_download Gimnastyka oczu lock
5. cloud_download Aromaterapia lock
6. cloud_download Gimnastyka neuronalna - RUCH lock
7. cloud_download Dźwięk lock
8. cloud_download Ćwiczenia i zabawy oddechowe lock
9. cloud_download Inne lock
10. cloud_download Arkusz nawyków lock
11. cloud_download Co wpływa na koncentrację lock
12. cloud_download Ćwiczenia integrujące mózg lock
13. cloud_download Ćwiczenia wspierające rozwój integracji bilateralnej lock
14. cloud_download Ćwiczenia oddechowe lock
15. cloud_download Potęga zdrowego oddychania lock
16. cloud_download Gimnastyka neuronalna lock
17. cloud_download Kondycja mózgu i ciała oraz emocjonalna góra lock
18. cloud_download Nerw błędny - ćwiczenia lock
19. cloud_download Strefy ćwiczenie lock
20. cloud_download Zabawy wspierające emocje lock
21. cloud_download Zabawy wyciszająco - koncentrujące lock
22. movie Warunki niezbędne do koncentracji lock
23. movie Gimnastyka neuronalna - ćwiczenia wpływające na redukcję stresu, uwolnienie napięcia, poprawiające dobre samopoczucie, pamięć  i koncentrację lock
24. movie Uważność terapeuty w planowaniu i przebiegu zajęć lock
25. movie Aktywności integrujące pracę mózgu lock