Wybiórczość pokarmowa i zaburzenia mowy w terapii SI
Diagnoza wybiórczości pokarmowej i trudności związanych z rozwojem mowy u dzieci oraz planowanie indywidualnego planu terapii
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Holistyczne podejście do diagnostyki wybiórczości pokarmowej u dzieci – jak zdiagnozować przyczyny wybiórczości i różnicować ją od innych zaburzeń na tle pokarmowym?
  • Które obszary integracji sensorycznej mają wpływ na wybiórcze jedzenie dzieci?
  • Wybiórczość pokarmowa - problem czy norma rozwojowa?
  • Jak krok po kroku przeprowadzić diagnozę różnicową, aby właściwie określić przyczynę problemu?
  • Wskazówki dotyczące prowadzenia diagnostyki trudności związanych z rozwojem mowy u dzieci,
  • Jakie najczęstsze problemy związane z rozwojem mowy występują w aspekcie zaburzeń integracji sensorycznej?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak na podstawie wyników diagnozy przygotować indywidualny plan terapii w wybiórczości pokarmowej?
  • Które działania terapeutyczne pomagające niwelować wybiórczość pokarmową wybrać, aby osiągnąć wyznaczony cel?
  • W jaki sposób modyfikacja środowiska wpływa na skuteczność terapii wybiórczości pokarmowej?
  • Model responsywnego karmienia jako podstawa pracy z dzieckiem
  • W jaki sposób logopeda może skutecznie wspomagać dziecko z dysfunkcjami mowy i przetwarzania sensorycznego z pomocą metody integracji sensorycznej?
  • Analiza wybranych metod pracy stosowanych podczas terapii logopedycznej

Dodatkowe materiały:

 • Przykłady zabaw oswajających dzieci z jedzeniem
 • Wskazówki do tego, w jaki sposób proponować i serwować pokarmy dzieciom, aby zachęcały do poznawania, próbowania oraz w późniejszym czasie również jedzenia
 • Gotowe wskazówki dotyczące organizacji otoczenia w trakcie terapii logopedycznej - planowanie rozkładu aktywności, informacje na temat obniżania poziomu pobudzenia dziecka lub podnoszenia poziomu pobudzenia, poprawy pozycji dziecka w trakcie pracy
 • Przykłady pomocy i gier, które można wykorzystywać do odwrażliwiania sensorycznego dziecka

Zamów

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta