Zaburzenia rozwoju małego dziecka w terapii SI
Diagnoza oraz ocena rozwoju psychoruchowego małego dziecka z zaburzeniami SI oraz planowanie terapii w oparciu o rodzaj zaburzeń
4 x movie 14 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Diagnoza oraz ocena rozwoju psychoruchowego małego dziecka z zaburzeniami SI z punktu widzenia fizjoterapeuty
  • Jak przeprowadzić pogłębiony wywiad z rodzicami oraz pod jakim kątem obserwować spontaniczną aktywności dziecka, aby zdobyć informację o przebiegu procesów integracji sensorycznej?
  • Etapy rozwoju zmysłów w okresie 0 – 3 rok życia – przykłady najczęstszych zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak zaplanować terapię w oparciu o rodzaj zaburzeń – zróżnicowana terapia w przypadku nadmiernej lub niedostatecznej reaktywności
  • Jak analizować dane uzyskane podczas obserwacji diagnostycznej i właściwie wyznaczyć cele terapeutyczne?
  • Dieta sensoryczna – zasady tworzenia oraz przykłady programów indywidualnych dla dziecka.
  • Masaż niemowląt – kiedy, jaki i jak stosować, aby wspomóc proces terapeutyczny?

Dodatkowe materiały:

 • Przykładowe ćwiczenia, masaże i zabawy dla rodziców do realizacji w ramach pogłębienia prowadzonej terapii.
 • Arkusze ewaluacyjne do badania postępów terapeutycznych w pracy z małym dzieckiem.

Zamów

MATERIAŁY
1. movie Diagnoza rozwoju psychoruchowego małego dziecka lock
2. movie Wywiad z rodzicami lock
3. movie Planowanie terapii lock
4. movie Indywidualny program terapeutyczny dziecka lock
5. cloud_download Kwestionariusz obserwacji małego dziecka pierwsze spotkanie lock
6. cloud_download Kwestionariusz wywiadu małego dziecka lock
7. cloud_download Sygnały alarmujące dla rodziców lock
8. cloud_download Sygnały niepokojące w rozwoju psychoruchowym 1 rok lock
9. cloud_download Sygnały niepokojące w rozwoju psychoruchowym 2 rok lock
10. cloud_download Sygnały niepokojące w rozwoju psychoruchowym 3 rok lock
11. cloud_download 1. Przykładowy zarys zajęć 1,5 rok lock
12. cloud_download 2. Przykładowy zarys zajęć 2 rok lock
13. cloud_download 3. Przykładowy zarys zajęć 2 rok lock
14. cloud_download 4. Przykładowy zarys zajęć 3 rok lock
15. cloud_download 5. Przykładowy zarys zajęć 3,5 rok lock
16. cloud_download 6. Przykładowy zarys zajęć 3,5 rok lock
17. cloud_download 7. Przykładowy zarys zajęć 3,5 rok lock
18. cloud_download Propozycje zabaw w domu 2 lock