Dzieci z zespołem Downa w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka z Zespołem Downa oraz realizowanie terapii integracji sensorycznej.
4 x movie 16 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i trudności dziecka z Zespołem Downa - z jakich metod diagnostycznych korzystać w pracy z pacjentem z ZD?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka ze ZD, aby stali się wspierającym partnerem w terapii SI
  • Jakie trudności z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej mogą mieć dzieci z Zespołem Downa?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak zaplanować terapię w zależności od indywidualnych zdolności poznawczych i umiejętności pacjenta?
  • Jak analizować dane uzyskane podczas obserwacji diagnostycznej i właściwie wyznaczyć cele terapeutyczne?
  • Jak wspierać pozytywne zachowania, rozwijać ciekawość i budować pozytywne relacje z podopiecznym i jego rodzicami/opiekunami oparte na zaufaniu?

Dodatkowe materiały:

Przykładowe ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w warunkach domowych,

Arkusze ewaluacyjne,

Kwestionariusze obserwacyjne i wywiady,

Scenariusze zajęć.

MATERIAŁY
1. cloud_download ĆWICZENIA DO STYMULACJI PERCEPCJI WZROKOWEJ lock
2. cloud_download ĆWICZENIA STYMULUJĄCE SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN GÓRNYCH lock
3. cloud_download SCENARIUSZE ZAJĘĆ lock
4. cloud_download ZABAWY lock
5. cloud_download ARKUSZ EWALUACJI lock
6. cloud_download DIAGNOZA ROK PO KROKU lock
7. cloud_download TABELA ROZWOJU lock
8. cloud_download WSKAZÓWKI DLA TERAPEUTÓW lock
9. cloud_download BUŹKI lock
10. cloud_download JADALNE MASY SENSORYCZNE lock
11. cloud_download KULA lock
12. cloud_download POMOCE DO STYMULACJI WZROKOWEJ lock
13. cloud_download POMOCE TERAPEUTYCZNE I PROPOZYCJE ZABAW lock
14. cloud_download RYBKA lock
15. cloud_download SYLABY W KOŁACH lock
16. cloud_download SYMETRIE lock
17. movie Zaburzenia Integracji sensorycznej u osób z zespołem Downa, ocena systemów sensorycznych, diagnoza cz.1 lock
18. movie Zaburzenia Integracji sensorycznej u osób z zespołem Downa, ocena systemów sensorycznych, diagnoza cz.2 lock
19. movie Terapia SI dla osób z zespołem Downa cz.1 lock
20. movie Terapia SI dla osób z zespołem Downa cz.2 lock