Dzieci z zespołem Downa w terapii SI
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i trudności dziecka z Zespołem Downa - z jakich metod diagnostycznych korzystać w pracy z pacjentem z ZD?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka ze ZD, aby stali się wspierającym partnerem w terapii SI
  • Jakie trudności z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej mogą mieć dzieci z Zespołem Downa?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak zaplanować terapię w zależności od indywidualnych zdolności poznawczych i umiejętności pacjenta?
  • Jak analizować dane uzyskane podczas obserwacji diagnostycznej i właściwie wyznaczyć cele terapeutyczne?
  • Jak wspierać pozytywne zachowania, rozwijać ciekawość i budować pozytywne relacje z podopiecznym i jego rodzicami/opiekunami oparte na zaufaniu?

Dodatkowe materiały:

Przykładowe ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w warunkach domowych,

Arkusze ewaluacyjne,

Kwestionariusze obserwacyjne i wywiady,

Scenariusze zajęć.

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta