Kurs 2
MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI

W skład każdej części wchodzą:

Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł I
8 x movie 15 x cloud_download
Specyficzne trudności w uczeniu się w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z dysleksją, dysgrafią oraz dyskalkulią oraz terapia pacjenta w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych.
1. cloud_download Ćwiczenia poprawiające skupienie i koncentrację lock
2. cloud_download Projekt edukacyjny Polska Niepodległa lock
3. cloud_download Scenariusz zajęć - na wigilijnym stole lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 20 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł II
6 x movie 15 x cloud_download
Zaburzenia rozwoju mowy w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego z wykorzystaniem terapii integracji sensorycznej.
1. cloud_download Karta do oceny budowy aparatu artykulacyjnego lock
2. cloud_download Propozycja zdań do powtarzania w badaniu artykulacji lock
3. cloud_download Logopedyczne badanie przesiewowo-diagnostyczne - krótki opis badania lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 18 MATERIAŁY)
expand_more
MODUŁ III
5 x movie 15 x cloud_download
Zaburzenia przetwarzania słuchowego w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaspakajanie potrzeb sensorycznych dziecka.
1. cloud_download 1. KRÓTKI-DŁUGI lock
2. cloud_download 2. GŁOŚNO-CICHO lock
3. cloud_download 3. RYTMY lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 17 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł IV
4 x movie 16 x cloud_download
Dzieci z zespołem Downa w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka z Zespołem Downa oraz realizowanie terapii integracji sensorycznej.
1. cloud_download ĆWICZENIA DO STYMULACJI PERCEPCJI WZROKOWEJ lock
2. cloud_download ĆWICZENIA STYMULUJĄCE SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN GÓRNYCH lock
3. cloud_download SCENARIUSZE ZAJĘĆ lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 17 MATERIAŁY)
expand_more
Moduł V
2 x movie 10 x cloud_download
Dyspraksja w terapii SI
Diagnoza potrzeb dziecka z dyspraksją oraz tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego pacjenta w oparciu o metodę integracji sensorycznej.
1. cloud_download Ankieta lock
2. cloud_download Opinia - przykład lock
3. cloud_download Ćwiczenia wpływające na rozwój praksji lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 9 MATERIAŁY)
expand_more
AUTORZY