Zaburzenia przetwarzania słuchowego w terapii SI
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Prawidłowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary do pracy terapeutycznej?
  • Jakie deficyty z zakresu integracji sensorycznej mogą mieć związek z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - co dokładnie trzeba wiedzieć, żeby zdiagnozować przyczynę
  • problemu?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak powinna wyglądać terapia SI dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w oparciu o zaspokojenie jego potrzeb sensorycznych i dobrać narzędzia pracy, aby terapia była skuteczna?
  • Jak budować poczucie bezpieczeństwa i zaufanie dziecka w gabinecie terapii SI?
  • Jak komunikować się z dzieckiem z zaburzeniem przetwarzania słuchowego, żeby nie powodować frustracji oraz w jaki sposób rozmawiać z rodzicami/opiekunami i informować o postępach lub zastojach w procesie terapii?

Dodatkowe materiały:

Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu,

Kwestionariusze obserwacji i wywiady,

Arkusz ewaluacyjny,

Scenariusze zajęć,

Pomysły na ćwiczenia do wykonania w domu.

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta