Zaburzenia przetwarzania słuchowego w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaspakajanie potrzeb sensorycznych dziecka.
5 x movie 15 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Prawidłowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary do pracy terapeutycznej?
  • Jakie deficyty z zakresu integracji sensorycznej mogą mieć związek z zaburzeniami przetwarzania słuchowego - co dokładnie trzeba wiedzieć, żeby zdiagnozować przyczynę
  • problemu?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak powinna wyglądać terapia SI dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w oparciu o zaspokojenie jego potrzeb sensorycznych i dobrać narzędzia pracy, aby terapia była skuteczna?
  • Jak budować poczucie bezpieczeństwa i zaufanie dziecka w gabinecie terapii SI?
  • Jak komunikować się z dzieckiem z zaburzeniem przetwarzania słuchowego, żeby nie powodować frustracji oraz w jaki sposób rozmawiać z rodzicami/opiekunami i informować o postępach lub zastojach w procesie terapii?

Dodatkowe materiały:

Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu,

Kwestionariusze obserwacji i wywiady,

Arkusz ewaluacyjny,

Scenariusze zajęć,

Pomysły na ćwiczenia do wykonania w domu.

MATERIAŁY
1. cloud_download 1. KRÓTKI-DŁUGI lock
2. cloud_download 2. GŁOŚNO-CICHO lock
3. cloud_download 3. RYTMY lock
4. cloud_download 4. WYSOKI-NISKI RYTMY lock
5. cloud_download 5. LABIRYNT lock
6. cloud_download 6. ALITERACJE lock
7. cloud_download 7. SYLABA lock
8. cloud_download 8. SYLABY lock
9. cloud_download OPIS ZADAŃ DO ARKUSZY lock
10. cloud_download KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY APD lock
11. cloud_download KWESTIONARIUSZ ZABURZENIA POSTURALNE lock
12. cloud_download BADANIA SŁUCHU lock
13. cloud_download OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ lock
14. cloud_download STYMULACJA PRZEDSIONKOWA Z CW. SŁUCHOWYMI lock
15. cloud_download WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW lock
16. movie Istota, przyczyny i objawy APD lock
17. movie Diagnoza i rozpoznawanie potrzeb dzieci z APD lock
18. movie Filary wsparcia dzieci z APD lock
19. movie Dbałość o sferę emocjonalno-motywacyjną lock
20. movie Postępowanie terapeutyczne lock