Zaburzenia koncentracji w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami koncentracji oraz planowanie terapii w oparciu o ograniczenie bodźców
5 x movie 1 x description 23 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Prawidłowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami koncentracji – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary do pracy w gabinecie SI?
  • Trudności diagnostyczne związane z różnymi podtypami zaburzeń koncentracji – jak wyróżnić zespół zaburzeń uwagi z nadruchliwością (zaburzenia koncentracji) i zespół zaburzeń uwagi bez nadruchliwości (ADD), aby dobrać odpowiednie postępowanie terapeutyczne,
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka z zaburzeniami koncentracji, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii.
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Planowanie terapii w oparciu o ograniczenie bodźców – jak opracować spójne reguły postępowania na linii terapeuta – rodzic – placówka oświatowa;
  • Które z działań terapeutycznych umożliwiają odreagowanie napięcia psychoruchowego oraz rozładowanie energii przez zastosowanie ćwiczeń ułatwiających pracę w grupie oraz relaksacyjnych?
  • Jak wspólnie wypracować procedurę zamiany zachowań niepożądanych na takie, których oczekujemy od dziecka?
  • Przykłady ćwiczeń stymulujących koncentrację i uwagę przez stosowanie bodźców ruchowych, pobudzających zmysł równowagi i czucie głębokie,
  • Jak wykorzystać metodę biofeedback do modyfikowania zachowań przez wpływanie na własne reakcje zachodzące w organizmie?

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu, m.in. :
  • gotowe wskazówki dotyczące organizacji otoczenia dziecka z zaburzeniami koncentracji - planowania, ustalania planu dnia, stałych reguł obowiązujących we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka
  • wskazówki dotyczące diety eliminacyjnej u dzieci z zaburzeniami koncentracji
 • Autorskie kwestionariusze obserwacyjne, m.in.:
  •  Arkusz „Wywiad Wstępny”
  • Arkusz „Funkcjonowanie Sensoryczne”,
  • Arkusz „Ewaluacja Sesji Terapeutycznej”

Zamów

MATERIAŁY
1. cloud_download Propozycje zabaw w domu 1 lock
2. description Jak pracować z dzieckiem z ADHD z wykorzystaniem założeń terapii integracji sensorycznej - WEBINAR lock
3. cloud_download Ćwiczenia w domu lock
4. cloud_download Przedszkole - ćwiczenia lock
5. cloud_download Szkoła - ćwiczenia lock
6. cloud_download Dieta dziecka z ADHD lock
7. cloud_download Dieta sensoryczna - dziecko w wieku przedszkolnym lock
8. cloud_download Dieta sensoryczna - dziecko w wieku szkolnym lock
9. cloud_download Dieta sensoryczna - osoby dorosłe lock
10. cloud_download Funkcjonowanie dziecka w grupie lock
11. cloud_download Ocenianie nagradzanie praca z dzieckiem z ADHD lock
12. cloud_download Scenariusze ADHD lock
13. cloud_download Arkusz ewaluacji sesji terapeutycznej lock
14. cloud_download Kwestionariusz sensoryczny lock
15. cloud_download Wywiad wstępny z rodzicami lock
16. cloud_download Kodeks zasad lock
17. cloud_download Przykłady komunikatów lock
18. cloud_download Wskazówki dla nauczycieli lock
19. cloud_download Wskazówki dla rodziców lock
20. cloud_download Plan dnia - dom lock
21. cloud_download Plan dnia - przedszkole lock
22. cloud_download Plan pracy - szkoła lock
23. cloud_download Plan pracy z dzieckiem w przedszkolu lock
24. cloud_download Przykładowe plany działań wspierających lock
25. movie Wprowadzenie lock
26. movie Diagnoza dziecka lock
27. movie Diagnoza potrzeb i możliwości środowiskowych lock
28. movie Postępowanie terapeutyczne lock
29. movie Modyfikacja zachowania dziecka lock