Specyficzne trudności w uczeniu się w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z dysleksją, dysgrafią oraz dyskalkulią oraz terapia pacjenta w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych.
8 x movie 15 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – jak dobrać narzędzia i poprowadzić złożony proces diagnostyczny, aby dotrzeć do źródła problemu i właściwie określić obszary wymagające wsparcia SI?
  • Jakie deficyty z zakresu integracji sensorycznej mogą mieć dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce na różnych etapach rozwojowych – co koniecznie trzeba wiedzieć przystępując do diagnozy, aby dokładnie określić przyczynę problemu?
  • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak pomóc rodzicom/opiekunom dziecka i zaangażować ich w proces terapeutyczny?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Planowanie terapii w oparciu o motywacje dziecka – jak dobrać metody i narzędzia, aby stworzyć program terapeutyczny uwzględniający indywidualne potrzeby dziecka (np. z dysleksją lub dysgrafią)?
  • Jak opracować spójne reguły postępowania terapeutycznego na linii terapeuta - rodzic - placówka oświatowa;
  • Przykładowe Indywidualne Programy Terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce  – case study;
  • Przykłady ćwiczeń stymulujących koncentrację i uwagę przez stosowanie bodźców ruchowych, pobudzających zmysł równowagi i czucie głębokie oraz zabawy rozwijające umiejętności rozróżniania prawo/lewo,

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu
 • Wskazówki dotyczące organizacji pracy dziecka
 • Scenariusze zajęć
 • Ćwiczenia poprawiające koncentrację
 • Kwestionariusze obserwacyjne

Zamów

MATERIAŁY
1. cloud_download Ćwiczenia poprawiające skupienie i koncentrację lock
2. cloud_download Projekt edukacyjny Polska Niepodległa lock
3. cloud_download Scenariusz zajęć - na wigilijnym stole lock
4. movie Wprowadzenie lock
5. movie Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka lock
6. movie Deficyty z zakresu integracji sensorycznej lock
7. movie Środowisko rodzinne i jego diagnoza lock
8. movie Organizacja zajęć lock
9. movie Plan terapii lock
10. movie Case study lock
11. movie Przykłady ćwiczeń lock
12. cloud_download Co pomaga dziecku z dyslekcją lock
13. cloud_download Dekalog pracy z dzieckiem z problemami w nauce lock
14. cloud_download Główne problemy dzieci z trudnościami w nauce lock
15. cloud_download Jak ćwiczyć pisanie i pisanie z pamięci lock
16. cloud_download Mity dotyczące dysleksji lock
17. cloud_download Organizacja pracy z dzieckiem w szkole lock
18. cloud_download Zasady czytania w parze z dzieckiem lock
19. cloud_download Zasady organizacji pracy z dzieckiem w domu lock
20. cloud_download Kwestionariusz osobowy pacjenta lock
21. cloud_download Test badający lateralizację dziecka lock
22. cloud_download Trudności z matematyki - kwestionariusz lock
23. cloud_download Wzór arkusza obserwacji lock