Zaburzenia rozwoju mowy w terapii SI
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniem rozwoju mowy – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary pracy w gabinecie SI?
  • Trudności diagnostyczne związane z różnymi przyczynami zaburzeń rozwoju mowy – jak prowadzić diagnozę m.in. dzieci z dyslalią obwodową, jąkających się, pacjentów z mutyzmem czy afazją? 
  • Jakie najczęstsze problemy związane z rozwojem mowy występują w aspekcie zaburzeń integracji sensorycznej?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak zaplanować terapię w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych dziecka z zaburzeniami mowy i dobrać ćwiczenia odpowiednie do przyczyny zaburzeń, aby zapewnić efektywność terapii i określić ją w czasie?
  • Jak dopasować wybrane strategie i techniki terapeutyczne, które dostosowane będą do konkretnego rodzaju zaburzenia rozwoju mowy dziecka?
  • Jak budować zaufanie na linii terapeuta - dziecko - rodzic oraz wypracować efektywny rodzaj komunikacji z dzieckiem (np. w przypadku dziecka z afazją czy dyslalią)?

Dodatkowe materiały:

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta