Zaburzenia rozwoju mowy w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego z wykorzystaniem terapii integracji sensorycznej.
6 x movie 15 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniem rozwoju mowy – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary pracy w gabinecie SI?
  • Trudności diagnostyczne związane z różnymi przyczynami zaburzeń rozwoju mowy – jak prowadzić diagnozę m.in. dzieci z dyslalią obwodową, jąkających się, pacjentów z mutyzmem czy afazją? 
  • Jakie najczęstsze problemy związane z rozwojem mowy występują w aspekcie zaburzeń integracji sensorycznej?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak zaplanować terapię w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych dziecka z zaburzeniami mowy i dobrać ćwiczenia odpowiednie do przyczyny zaburzeń, aby zapewnić efektywność terapii i określić ją w czasie?
  • Jak dopasować wybrane strategie i techniki terapeutyczne, które dostosowane będą do konkretnego rodzaju zaburzenia rozwoju mowy dziecka?
  • Jak budować zaufanie na linii terapeuta - dziecko - rodzic oraz wypracować efektywny rodzaj komunikacji z dzieckiem (np. w przypadku dziecka z afazją czy dyslalią)?

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu
 • Scenariusze zajęć i pomysły na ćwiczenia
 • Kwestionariusze obserwacyjne
 • Arkusz ewaluacyjny
MATERIAŁY
1. cloud_download Karta do oceny budowy aparatu artykulacyjnego lock
2. cloud_download Propozycja zdań do powtarzania w badaniu artykulacji lock
3. cloud_download Logopedyczne badanie przesiewowo-diagnostyczne - krótki opis badania lock
4. cloud_download Wzór karty logopedycznego badania przesiewowego-diagnostyznego lock
5. cloud_download Kształtowanie rozumienia i użycia czasowników dla dzieci z afazją rozwojową i ORM lock
6. cloud_download Zabawy logopedyczne dla dzieci z jąkaniem lock
7. cloud_download Karta do oceny sprawności języka lock
8. cloud_download Karta do oceny sprawności warg lock
9. cloud_download Ćwiczymy umiejętność posługiwania się zdrobnieniami i zgrubieniami lock
10. cloud_download 'Jedzie pociąg z daleka' - różnicowanie głosek [c-cz] lock
11. cloud_download Kształtowanie umiejętności użycia i rozumienia form fleksyjnych rzeczownika lock
12. cloud_download Scenariusz zabaw logopedycznych dla małych dzieci z afazją rozwojową lub ORM lock
13. cloud_download Scenariusz zajęć dla dzieci z dyslalia - utrwalanie wymowy głoski [sz] lock
14. cloud_download Scenariusz zajęć z zakresu terapii SI i logopedii dla dzieci z wybiórczością pokarmową lock
15. cloud_download Utrwalanie głoski [dż] lock
16. movie Zaburzenia mowy u dzieci lock
17. movie Zaburzenia mowy u dzieci z zaburzeniami SI lock
18. movie Elementy diagnozy logopedycznej lock
19. movie Elementy terapii logopedycznej dla terapeutów SI lock
20. movie Kiedy wykorzystać elementy terapii logopedycznej w SI? lock
21. movie Ćwiczenia z zakresu terapii logopedycznej w pracy terapeuty SI lock