Wyzwania w gabinecie terapeuty SI - case study
Diagnoza indywidualnych potrzeb pacjenta z danym problemem w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego z wykorzystaniem metody terapii przetwarzania sensorycznego.
4 x movie 10 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
 • Masturbacja dziecięca - zachowanie niepożądane czy etap rozwoju dziecka? Jak odpowiednio diagnozować dziecko, u którego zaobserwowano nadmierną stymulację? CASE STUDY: Melania - 5 lat, ASD; Igor - 2,5 roku Syndrom Downa
 • Problemy z przyjmowaniem pokarmów - zjadanie rzeczy niejadalnych - jakie są możliwe przyczyny takich zachowań? Jak odróżnić potrzebę stymulacji dziecka od zaburzenia? Co to jest zaburzenie PICA? CASE STUDY: Nuray - 6 lat, ASD; Adam - 11 lat, niepełnosprawność intelektualna
 • Dziecko lękowe w gabinecie terapeutycznym - strach i lęk jako poważny hamulec rozwojowy. Jakie zachowania może powodować strach i lęk? Jak zdiagnozować problem? CASE STUDY: Aisha - 4 lata; Kacper - 3 lata, ASD; Nina - 7 lat
 • Nadreaktywność i podreaktywność strefy oralnej - objawy i poprawna diagnoza dziecka w strefie oralnej.  CASE STUDY: Michał - 3,5 roku; Iga – 6 lat, zespół Aspergera
 1. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
 • Masturbacja dziecięca - Jak rozmawiać z rodzicami/opiekunami oraz z dzieckiem na temat masturbacji? Jak powinien wyglądać proces terapeutyczny dziecka, które nadmiernie się stymuluje? Co zrobić, jeśli dziecko masturbuje się podczas zajęć w gabinecie terapeuty SI lub w przedszkolu/szkole?
 • Problemy z przyjmowaniem pokarmów - zjadanie rzeczy niejadalnych - jak powinien przebiegać proces terapeutyczny dziecka? Jakie strategie mogą być pomocne? Jacy specjaliści powinni być zaangażowani w diagnozę i terapię pacjenta? Sprawdzone ćwiczenia i postępowanie w sytuacji dziecka z zaburzeniem PICA.
 • Dziecko lękowe w gabinecie terapeutycznym - skuteczne strategie terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka odczuwającego lęk i strach. Jak odpowiednio wspierać pacjenta i rodziców/opiekunów, aby terapia była efektywna?
 • Nadreaktywność i podreaktywność strefy oralnej - Jak prowadzić terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka z nadreaktywnością i podreaktywnością w strefie oralnej?

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu z dzieckiem
 • Wskazówki dotyczące organizacji pracy dziecka z danym problemem w odniesieniu do zaburzeń SI
 • Kwestionariusze obserwacyjne dostosowane do danego przypadku dziecka
MATERIAŁY
1. cloud_download Domowa proprioceptywna dieta sensoryczna opracowana dla Melani lock
2. cloud_download Domowe organizujące strategie sensoryczne opracowane dla Igora lock
3. cloud_download Domowy program polisensorycznej stymulacji sfery oralnej dla Kamila lock
4. cloud_download Domowy program wsparcia dla Adama lock
5. cloud_download Lęki rozwojowe lock
6. cloud_download Style przywiązania lock
7. cloud_download AFRID lock
8. cloud_download Zaburzenia PICA lock
9. cloud_download Stymulacja sfery oralnej w Terapii SI lock
10. cloud_download Zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości lock
11. movie Dziecięca masturbacja lock
12. movie Nietypowe nawyki żywieniowe u dzieci w spektrum autyzmu lock
13. movie Nadreaktywność i podreaktywność strefy oralnej lock
14. movie Dziecko lękowe w gabinecie terapeutycznym lock