DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego w oparciu o metodę integracji sensorycznej
3 x movie 10 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
 • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary pracy w gabinecie SI?
 • Trudności diagnostyczne związane z różnymi przyczynami niepełnosprawności intelektualnej – jak prowadzić diagnozę m. in. dziecka z chorobą neurologiczną, dziecka chorego genetycznie oraz pacjenta z uszkodzoną korą mózgową?
 • Jakie najczęstsze problemy związane z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) w aspekcie zaburzeń integracji sensorycznej?
 1. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
 • Jak zaplanować terapię w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i dobrać ćwiczenia odpowiednie do przypadku pacjenta, aby zapewnić efektywność terapii i określić ją w czasie?
 • Jak dopasować wybrane strategie i techniki terapeutyczne, które dostosowane będą do konkretnego przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Jak budować zaufanie na linii terapeuta - dziecko - rodzic oraz wypracować efektywny rodzaj komunikacji z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną?

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w domu
 • Scenariusze zajęć i pomysły na ćwiczenia dostosowane do stopnia niepełnosprawności pacjenta
 • Kwestionariusze obserwacyjne
 • Arkusz ewaluacyjny
MATERIAŁY
1. cloud_download Ćwiczenie z elementami dogoterapii lock
2. cloud_download Scenariusz lock
3. cloud_download Zabawy z dzieckiem z niepełnosprawnością w stopniu głębokim lock
4. cloud_download Obserwacja lock
5. cloud_download Test reakcji dziecka na sygnały wzrokowe lock
6. cloud_download Wywiad lock
7. cloud_download Arkusz obserwacji lock
8. cloud_download Objawy przeciążenia dziecka z niepełnosprawnością lock
9. cloud_download Opis dziecka lock
10. cloud_download Zasady pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną lock
11. movie Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w terapii SI - cz. 1 lock
12. movie Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w terapii SI - cz. 2 lock
13. movie Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w terapii SI - cz. 3 lock