DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego w oparciu o metodę integracji sensorycznej
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
 • Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary pracy w gabinecie SI?
 • Trudności diagnostyczne związane z różnymi przyczynami niepełnosprawności intelektualnej – jak prowadzić diagnozę m. in. dziecka z chorobą neurologiczną, dziecka chorego genetycznie oraz pacjenta z uszkodzoną korą mózgową?
 • Jakie najczęstsze problemy związane z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) w aspekcie zaburzeń integracji sensorycznej?
 1. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
 • Jak zaplanować terapię w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i dobrać ćwiczenia odpowiednie do przypadku pacjenta, aby zapewnić efektywność terapii i określić ją w czasie?
 • Jak dopasować wybrane strategie i techniki terapeutyczne, które dostosowane będą do konkretnego przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Jak budować zaufanie na linii terapeuta - dziecko - rodzic oraz wypracować efektywny rodzaj komunikacji z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną?

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w domu
 • Scenariusze zajęć i pomysły na ćwiczenia dostosowane do stopnia niepełnosprawności pacjenta
 • Kwestionariusze obserwacyjne
 • Arkusz ewaluacyjny
MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta