Kurs 3
MULTIMEDIALNY KURS TERAPII SI
Zawartość cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
MODUŁ I
4 x movie 10 x cloud_download
Wyzwania w gabinecie terapeuty SI - case study
Diagnoza indywidualnych potrzeb pacjenta z danym problemem w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego z wykorzystaniem metody terapii przetwarzania sensorycznego.
1. cloud_download Domowa proprioceptywna dieta sensoryczna opracowana dla Melani lock
2. cloud_download Domowe organizujące strategie sensoryczne opracowane dla Igora lock
3. cloud_download Domowy program polisensorycznej stymulacji sfery oralnej dla Kamila lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 11 MATERIAŁY)
expand_more
MODUŁ II
3 x movie 10 x cloud_download
DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego w oparciu o metodę integracji sensorycznej
1. cloud_download Ćwiczenie z elementami dogoterapii lock
2. cloud_download Scenariusz lock
3. cloud_download Zabawy z dzieckiem z niepełnosprawnością w stopniu głębokim lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 10 MATERIAŁY)
expand_more
MODUŁ III
3 x movie 8 x cloud_download
ZABURZENIA PRZETWARZANIA BODŹCÓW WZORKOWYCH W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych oraz realizowanie programu terapeutycznego.
1. cloud_download Propozycje kart pracy dla dzieci 6-7 letnich z zaburzeniami lub opóźnieniem percepcji wzrokowej lock
2. cloud_download Czym jest percepcja wzrokowa? lock
3. cloud_download Jak pomóc dziecku z zaburzeniami i opóźnieniem percepcji wzrokowej lock
ROZWIŃ ( POZOSTAŁY 8 MATERIAŁY)
expand_more
MODUŁ IV
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TERAPII SI
Diagnoza potrzeb sensorycznych dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz terapia integracji sensorycznej pacjenta

Lista lekcji jest pusta

MODUŁ V
DZIECKO PRZEJAWIAJĄCE ZACHOWANIA ARESYWNE W GABINECIE TERAPEUTY SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka przejawiającego zachowania agresywne oraz tworzenie krok po kroku programu terapeutycznego dla pacjenta

Lista lekcji jest pusta

AUTORZY