1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Holistyczne podejście do diagnozy dyspraksji - jak dobrze zdiagnozować problemy równowagi u dziecka, które niekiedy związane jest z innymi rodzajami zaburzeń?
  • Jak krok po kroku przeprowadzić diagnozę, aby właściwie określić przyczynę problemu?
  • Wskazówki dotyczące prowadzenia diagnostyki dyspraksji z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych przy współpracy z innymi specjalistami?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak prowadzić terapię dziecka z dyspraksją w zależności od jego indywidualnych potrzeb oraz dopasować ćwiczenia specjalnie dostosowane do rodzaju zaburzenia i jego specyfiki?
  • Efektywna współpraca terapeuty i rodzica/opiekuna - jak wzajemnie się wspierać i budować zaufanie?
  • Przykłady ćwiczeń rozwijających funkcje perceprycjno-motoryczne do wykorzystania w gabinecie SI podczas pracy z dzieckiem z dyspraksją oraz pomysły na zabawy do wykonania w domu.

Dodatkowe materiały:

Przykłady zabaw i ćwiczeń do wykorzystania w domu,

Arkusz ewaluacyjny,

Kwestionariusze i wywiady obserwacyjne,

Scenariusze zajęć.

MATERIAŁY

Lista lekcji jest pusta