Dyspraksja w terapii SI
Diagnoza potrzeb dziecka z dyspraksją oraz tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego pacjenta w oparciu o metodę integracji sensorycznej.
2 x movie 10 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Holistyczne podejście do diagnozy dyspraksji - jak dobrze zdiagnozować problemy równowagi u dziecka, które niekiedy związane jest z innymi rodzajami zaburzeń?
  • Jak krok po kroku przeprowadzić diagnozę, aby właściwie określić przyczynę problemu?
  • Wskazówki dotyczące prowadzenia diagnostyki dyspraksji z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych przy współpracy z innymi specjalistami?
 2. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak prowadzić terapię dziecka z dyspraksją w zależności od jego indywidualnych potrzeb oraz dopasować ćwiczenia specjalnie dostosowane do rodzaju zaburzenia i jego specyfiki?
  • Efektywna współpraca terapeuty i rodzica/opiekuna - jak wzajemnie się wspierać i budować zaufanie?
  • Przykłady ćwiczeń rozwijających funkcje perceprycjno-motoryczne do wykorzystania w gabinecie SI podczas pracy z dzieckiem z dyspraksją oraz pomysły na zabawy do wykonania w domu.

Dodatkowe materiały:

Przykłady zabaw i ćwiczeń do wykorzystania w domu,

Arkusz ewaluacyjny,

Kwestionariusze i wywiady obserwacyjne,

Scenariusze zajęć.

MATERIAŁY
1. cloud_download Ankieta lock
2. cloud_download Opinia - przykład lock
3. cloud_download Ćwiczenia wpływające na rozwój praksji lock
4. cloud_download Dieta sensoryczna - przykłady lock
5. cloud_download Scenariusze zajęć lock
6. cloud_download Zasady pracy z dzieckiem - ulotka lock
7. cloud_download Zasady uczenia się nowych aktywności lock
8. cloud_download Indywidualny program terapii lock
9. cloud_download Karta przebiegu terapii lock
10. cloud_download Kwestionariusz sensoryczny lock
11. movie Dyspraksja w terapii SI - cz. 1 lock
12. movie Dyspraksja w terapii SI - cz. 2 lock