DZIECKO PRZEJAWIAJĄCE ZACHOWANIA ARESYWNE W GABINECIE TERAPEUTY SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb sensorycznych dziecka przejawiającego zachowania agresywne oraz tworzenie krok po kroku programu terapeutycznego dla pacjenta
1 x movie 10 x cloud_download
  1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
  • Holistyczne podejście do diagnozy dziecka przejawiającego zachowania agresywne - jak dobrze zdiagnozować problemy sensoryczne u dziecka, z uwzględnieniem rożnych trudności, które mogą mieć związek z agresywna postawą pacjenta? Czy zaburzenia integracji sensoryczne mogą objawiać się agresywnym zachowaniem?
  • Jak krok po kroku przeprowadzić diagnozę, aby właściwie określić przyczynę problemu? Jak wspierać i zachęcić dziecko przejawiające zachowania agresywne do aktywnego udziału w diagnozie i terapii?
  • Wskazówki dotyczące prowadzenia diagnostyki dziecka zachowującego się w sposób agresywny z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych przy współpracy z innymi specjalistami (np. psychologa).
  1. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
  • Jak prowadzić terapię dziecka przejawiającego zachowania agresywne w zależności od jego indywidualnych potrzeb oraz dopasować ćwiczenia specjalnie dostosowane do rodzaju zaburzenia i jego specyfiki?
  • Efektywna współpraca terapeuty i rodzica/opiekuna - jak wzajemnie się wspierać i budować zaufanie?

Przykłady ćwiczeń rozwijających funkcje emocjonalno-społecznego dziecka, u którego zaobserwowano problemy na tle emocjonalnym. Propozycje zabaw i treningów sensorycznych, które wspierają dziecko w prawidłowym przetwarzaniu bodźców sensorycznych oraz w radzeniu sobie z silnymi emocjami, które przekładają się na zachowania agresywne. 

MATERIAŁY
1. cloud_download Algorytm zachowania w postepowaniu terapeutycznym przy zachowaniach trudnych na podstawie Kolakowski A lock
2. cloud_download Ćwiczenia stymulacyjne dla dzieci wkladających do ust różne przedmioty lock
3. cloud_download Indywidualny kontrakt behawioralny Bogusia lock
4. cloud_download Inspiracje do pracy terapeutycznej lock
5. cloud_download Kontrakt behawioralny lock
6. cloud_download Pomysły pomocne w pracy z agresywnym pacjentem w gabinecie terapeutyczny SI lock
7. cloud_download Siedem kroków do kontroli poleceniowej lock
8. cloud_download Słowniczek terminologiczny lock
9. cloud_download Stymulacja motoryki małej i jej wpływ na stymulacje sfery orofacjalnej lock
10. cloud_download Zachowania trudne w gabinecie terapeuty SI lock
11. movie Dziecko przejawiające zachowania agresywne w gabinecie terapeuty SI lock