MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TERAPII SI
Diagnoza potrzeb sensorycznych dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz terapia integracji sensorycznej pacjenta
2 x movie 9 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i trudności pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym - z jakich metod diagnostycznych korzystać w pracy z dzieckiem z MPD?
 • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, aby stali się wspierającym partnerem w terapii SI
 • Jakie trudności z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej mogą mieć dzieci z MPD?
 1. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
 • Jak zaplanować terapię w zależności od indywidualnych zdolności poznawczych i umiejętności pacjenta?
 • Jak analizować dane uzyskane podczas obserwacji diagnostycznej i właściwie wyznaczyć cele terapeutyczne?
 • Jak wspierać pozytywne zachowania, rozwijać ciekawość i budować pozytywne relacje z podopiecznym i jego rodzicami/opiekunami oparte na zaufaniu?

Dodatkowe materiały:

 • Przykładowe ćwiczenia i zabawy odpowiednie dla dziecka z MPD do wykorzystania w warunkach domowych
 • Arkusze ewaluacyjne,
 • Kwestionariusze obserwacyjne i wywiady dla rodziców/opiekunów dziecka potrzebne do przeprowadzenia diagnozy
 • Scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi z MPD
MATERIAŁY
1. cloud_download Scenariusz 1 lock
2. cloud_download Scenariusz 2 lock
3. cloud_download Zabawy z dzieckiem z MPD lock
4. cloud_download Ewaluacja lock
5. cloud_download Kwestionariusz wywiadu lock
6. cloud_download Pytania dotyczące integracji sensorycznej lock
7. cloud_download Dobranie zabawek dla dziecka z MPD lock
8. cloud_download Zasady postępowania z dzieckiem z MPD lock
9. cloud_download Zasady zabawy z dzieckiem z MPD lock
10. movie MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TERAPII SI - część 1 lock
11. movie MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE W TERAPII SI - część 2 lock