ZABURZENIA PRZETWARZANIA BODŹCÓW WZORKOWYCH W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych oraz realizowanie programu terapeutycznego.
3 x movie 8 x cloud_download
 1. Prawidłowa diagnoza krok po kroku
 • Prawidłowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych – jak dobrać narzędzia diagnostyczne do konkretnego przypadku i właściwie określić obszary do pracy terapeutycznej?
 • Jakie deficyty z zakresu integracji sensorycznej mogą mieć związek z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych - co dokładnie trzeba wiedzieć, żeby zdiagnozować przyczynę problemu?
 • Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska rodzinnego dziecka - jak wesprzeć rodziców dziecka z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych, aby stali się realnymi partnerami w procesie terapii?
 1. Postępowanie terapeutyczne krok po kroku
 • Jak powinna wyglądać terapia SI dziecka z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzorkowych w oparciu o zaspokojenie jego potrzeb sensorycznych i dobrać narzędzia pracy, aby terapia była skuteczna?
 • Jak budować poczucie bezpieczeństwa i zaufanie dziecka w gabinecie terapii SI?
 • Jak komunikować się z dzieckiem z zaburzeniem przetwarzania bodźców wzrokowych, żeby nie powodować frustracji oraz w jaki sposób rozmawiać z rodzicami/opiekunami i informować o postępach lub zastojach w procesie terapii?

Dodatkowe materiały:

 • Materiały dla rodziców/opiekunów do pracy w domu z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania wzrokowego,
 • Kwestionariusze obserwacji i wywiady,
 • Arkusz ewaluacyjny,
 • Scenariusze zajęć uwzględniające potrzeby rozwojowe i specyfikę pracy z pacjentem
 • Pomysły na ćwiczenia do wykonania w domu z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania wzrokowego.
MATERIAŁY
1. cloud_download Propozycje kart pracy dla dzieci 6-7 letnich z zaburzeniami lub opóźnieniem percepcji wzrokowej lock
2. cloud_download Czym jest percepcja wzrokowa? lock
3. cloud_download Jak pomóc dziecku z zaburzeniami i opóźnieniem percepcji wzrokowej lock
4. cloud_download Dzień Słonia lock
5. cloud_download Dzień Żaby lock
6. cloud_download Jesień lock
7. cloud_download Karnawałowy bal lock
8. cloud_download W zoo lock
9. movie Diagnoza lock
10. movie Terapia lock
11. movie Współpraca lock