POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Diagnoza rozwoju psychoruchowego małego dziecka lock
2. movie Wywiad z rodzicami lock
3. movie Planowanie terapii lock
4. movie Indywidualny program terapeutyczny dziecka lock
5. cloud_download Kwestionariusz obserwacji małego dziecka pierwsze spotkanie lock
6. cloud_download Kwestionariusz wywiadu małego dziecka lock
7. cloud_download Sygnały alarmujące dla rodziców lock
8. cloud_download Sygnały niepokojące w rozwoju psychoruchowym 1 rok lock
9. cloud_download Sygnały niepokojące w rozwoju psychoruchowym 2 rok lock
10. cloud_download Sygnały niepokojące w rozwoju psychoruchowym 3 rok lock
11. cloud_download 1. Przykładowy zarys zajęć 1,5 rok lock
12. cloud_download 2. Przykładowy zarys zajęć 2 rok lock
13. cloud_download 3. Przykładowy zarys zajęć 2 rok lock
14. cloud_download 4. Przykładowy zarys zajęć 3 rok lock
15. cloud_download 5. Przykładowy zarys zajęć 3,5 rok lock
16. cloud_download 6. Przykładowy zarys zajęć 3,5 rok lock
17. cloud_download 7. Przykładowy zarys zajęć 3,5 rok lock
18. cloud_download Propozycje zabaw w domu 2 lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
6 x movie 10 x cloud_download
ASD W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD oraz planowanie terapii ze spektrum autyzmu. Moduł I zawiera 5 godzin nagrań szkoleniowych z terapeutką SI Agnieszką Lemańską oraz dodatkowe materiały: arkusze obserwacyjne, case study, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, ćwiczenia i artykuły.