POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. cloud_download Propozycje zabaw w domu 1 lock
2. description Jak pracować z dzieckiem z ADHD z wykorzystaniem założeń terapii integracji sensorycznej - WEBINAR lock
3. cloud_download Ćwiczenia w domu lock
4. cloud_download Przedszkole - ćwiczenia lock
5. cloud_download Szkoła - ćwiczenia lock
6. cloud_download Dieta dziecka z ADHD lock
7. cloud_download Dieta sensoryczna - dziecko w wieku przedszkolnym lock
8. cloud_download Dieta sensoryczna - dziecko w wieku szkolnym lock
9. cloud_download Dieta sensoryczna - osoby dorosłe lock
10. cloud_download Funkcjonowanie dziecka w grupie lock
11. cloud_download Ocenianie nagradzanie praca z dzieckiem z ADHD lock
12. cloud_download Scenariusze ADHD lock
13. cloud_download Arkusz ewaluacji sesji terapeutycznej lock
14. cloud_download Kwestionariusz sensoryczny lock
15. cloud_download Wywiad wstępny z rodzicami lock
16. cloud_download Kodeks zasad lock
17. cloud_download Przykłady komunikatów lock
18. cloud_download Wskazówki dla nauczycieli lock
19. cloud_download Wskazówki dla rodziców lock
20. cloud_download Plan dnia - dom lock
21. cloud_download Plan dnia - przedszkole lock
22. cloud_download Plan pracy - szkoła lock
23. cloud_download Plan pracy z dzieckiem w przedszkolu lock
24. cloud_download Przykładowe plany działań wspierających lock
25. movie Wprowadzenie lock
26. movie Diagnoza dziecka lock
27. movie Diagnoza potrzeb i możliwości środowiskowych lock
28. movie Postępowanie terapeutyczne lock
29. movie Modyfikacja zachowania dziecka lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
6 x movie 10 x cloud_download
ASD W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD oraz planowanie terapii ze spektrum autyzmu. Moduł I zawiera 5 godzin nagrań szkoleniowych z terapeutką SI Agnieszką Lemańską oraz dodatkowe materiały: arkusze obserwacyjne, case study, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, ćwiczenia i artykuły.