POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. cloud_download 1. KRÓTKI-DŁUGI lock
2. cloud_download 2. GŁOŚNO-CICHO lock
3. cloud_download 3. RYTMY lock
4. cloud_download 4. WYSOKI-NISKI RYTMY lock
5. cloud_download 5. LABIRYNT lock
6. cloud_download 6. ALITERACJE lock
7. cloud_download 7. SYLABA lock
8. cloud_download 8. SYLABY lock
9. cloud_download OPIS ZADAŃ DO ARKUSZY lock
10. cloud_download KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY APD lock
11. cloud_download KWESTIONARIUSZ ZABURZENIA POSTURALNE lock
12. cloud_download BADANIA SŁUCHU lock
13. cloud_download OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ lock
14. cloud_download STYMULACJA PRZEDSIONKOWA Z CW. SŁUCHOWYMI lock
15. cloud_download WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW lock
16. movie Istota, przyczyny i objawy APD lock
17. movie Diagnoza i rozpoznawanie potrzeb dzieci z APD lock
18. movie Filary wsparcia dzieci z APD lock
19. movie Dbałość o sferę emocjonalno-motywacyjną lock
20. movie Postępowanie terapeutyczne lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
8 x movie 15 x cloud_download
Specyficzne trudności w uczeniu się w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z dysleksją, dysgrafią oraz dyskalkulią oraz terapia pacjenta w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych.