POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. movie Wybiórczość pokarmowa lock
2. movie Zaburzenia SI a trudności z przyjmowaniem pokarmów lock
3. movie Diagnoza lock
4. movie Rozwój mowy dziecka i przeciążenia sensoryczne lock
5. movie Postępowanie terapeutyczne - strategie lock
6. movie Style karmienia i karmienie responsywne lock
7. movie Indywidualny plan terapii lock
8. cloud_download Planowanie otoczenia w trakcie terapii logopedycznej dziecka lock
9. cloud_download Poprawa świadomości ciała lock
10. cloud_download Rozszerzanie repertuaru pokarmowego dziecka lock
11. cloud_download Czy krzesło może mież wpływ lock
12. cloud_download Książki tematyczne związane z jedzeniem lock
13. cloud_download Selektywność pokarmowa lock
14. cloud_download Style karmienia lock
15. cloud_download ARFID lock
16. cloud_download Dlaczego dzieci maja słaby apetyt lock
17. cloud_download Kiedy dziecko nie chce jeść samodzielnie lock
18. cloud_download Waga dziecka lock
19. cloud_download Gry i zabawki pomocne w terapii karmienia lock
20. cloud_download Zabawy oswajające z jedzeniem lock
21. cloud_download Co mówi zachowanie dziecka lock
22. cloud_download Stymulacja sensoryczna lock
23. cloud_download Złote zasady lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
6 x movie 10 x cloud_download
ASD W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD oraz planowanie terapii ze spektrum autyzmu. Moduł I zawiera 5 godzin nagrań szkoleniowych z terapeutką SI Agnieszką Lemańską oraz dodatkowe materiały: arkusze obserwacyjne, case study, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, ćwiczenia i artykuły.