POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. description Jak pracować z dzieckiem z ADHD z wykorzystaniem założeń terapii integracji sensorycznej - WEBINAR lock
2. cloud_download Ćwiczenia w domu lock
3. cloud_download Przedszkole - ćwiczenia lock
4. cloud_download Szkoła - ćwiczenia lock
5. cloud_download Dieta dziecka z ADHD lock
6. cloud_download Dieta sensoryczna - dziecko w wieku przedszkolnym lock
7. cloud_download Dieta sensoryczna - dziecko w wieku szkolnym lock
8. cloud_download Dieta sensoryczna - osoby dorosłe lock
9. cloud_download Funkcjonowanie dziecka w grupie lock
10. cloud_download Ocenianie nagradzanie praca z dzieckiem z ADHD lock
11. cloud_download Scenariusze ADHD lock
12. cloud_download Arkusz ewaluacji sesji terapeutycznej lock
13. cloud_download Kwestionariusz sensoryczny lock
14. cloud_download Wywiad wstępny z rodzicami lock
15. cloud_download Kodeks zasad lock
16. cloud_download Przykłady komunikatów lock
17. cloud_download Wskazówki dla nauczycieli lock
18. cloud_download Wskazówki dla rodziców lock
19. cloud_download Plan dnia - dom lock
20. cloud_download Plan dnia - przedszkole lock
21. cloud_download Plan pracy - szkoła lock
22. cloud_download Plan pracy z dzieckiem w przedszkolu lock
23. cloud_download Przykładowe plany działań wspierających lock
24. movie Wprowadzenie lock
25. movie Diagnoza dziecka lock
26. movie Diagnoza potrzeb i możliwości środowiskowych lock
27. movie Postępowanie terapeutyczne lock
28. movie Modyfikacja zachowania dziecka lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
6 x movie 10 x cloud_download
ASD W TERAPII SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z ASD oraz planowanie terapii ze spektrum autyzmu. Moduł I zawiera 5 godzin nagrań szkoleniowych z terapeutką SI Agnieszką Lemańską oraz dodatkowe materiały: arkusze obserwacyjne, case study, kwestionariusz wywiadu z rodzicami, ćwiczenia i artykuły.