POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. cloud_download Karta do oceny budowy aparatu artykulacyjnego lock
2. cloud_download Propozycja zdań do powtarzania w badaniu artykulacji lock
3. cloud_download Logopedyczne badanie przesiewowo-diagnostyczne - krótki opis badania lock
4. cloud_download Wzór karty logopedycznego badania przesiewowego-diagnostyznego lock
5. cloud_download Kształtowanie rozumienia i użycia czasowników dla dzieci z afazją rozwojową i ORM lock
6. cloud_download Zabawy logopedyczne dla dzieci z jąkaniem lock
7. cloud_download Karta do oceny sprawności języka lock
8. cloud_download Karta do oceny sprawności warg lock
9. cloud_download Ćwiczymy umiejętność posługiwania się zdrobnieniami i zgrubieniami lock
10. cloud_download 'Jedzie pociąg z daleka' - różnicowanie głosek [c-cz] lock
11. cloud_download Kształtowanie umiejętności użycia i rozumienia form fleksyjnych rzeczownika lock
12. cloud_download Scenariusz zabaw logopedycznych dla małych dzieci z afazją rozwojową lub ORM lock
13. cloud_download Scenariusz zajęć dla dzieci z dyslalia - utrwalanie wymowy głoski [sz] lock
14. cloud_download Scenariusz zajęć z zakresu terapii SI i logopedii dla dzieci z wybiórczością pokarmową lock
15. cloud_download Utrwalanie głoski [dż] lock
16. movie Zaburzenia mowy u dzieci lock
17. movie Zaburzenia mowy u dzieci z zaburzeniami SI lock
18. movie Elementy diagnozy logopedycznej lock
19. movie Elementy terapii logopedycznej dla terapeutów SI lock
20. movie Kiedy wykorzystać elementy terapii logopedycznej w SI? lock
21. movie Ćwiczenia z zakresu terapii logopedycznej w pracy terapeuty SI lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
8 x movie 15 x cloud_download
Specyficzne trudności w uczeniu się w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z dysleksją, dysgrafią oraz dyskalkulią oraz terapia pacjenta w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych.