POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. cloud_download Ćwiczenia poprawiające skupienie i koncentrację lock
2. cloud_download Projekt edukacyjny Polska Niepodległa lock
3. cloud_download Scenariusz zajęć - na wigilijnym stole lock
4. movie Wprowadzenie lock
5. movie Wieloaspektowa diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka lock
6. movie Deficyty z zakresu integracji sensorycznej lock
7. movie Środowisko rodzinne i jego diagnoza lock
8. movie Organizacja zajęć lock
9. movie Plan terapii lock
10. movie Case study lock
11. movie Przykłady ćwiczeń lock
12. cloud_download Co pomaga dziecku z dyslekcją lock
13. cloud_download Dekalog pracy z dzieckiem z problemami w nauce lock
14. cloud_download Główne problemy dzieci z trudnościami w nauce lock
15. cloud_download Jak ćwiczyć pisanie i pisanie z pamięci lock
16. cloud_download Mity dotyczące dysleksji lock
17. cloud_download Organizacja pracy z dzieckiem w szkole lock
18. cloud_download Zasady czytania w parze z dzieckiem lock
19. cloud_download Zasady organizacji pracy z dzieckiem w domu lock
20. cloud_download Kwestionariusz osobowy pacjenta lock
21. cloud_download Test badający lateralizację dziecka lock
22. cloud_download Trudności z matematyki - kwestionariusz lock
23. cloud_download Wzór arkusza obserwacji lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 2
6 x movie 15 x cloud_download
Zaburzenia rozwoju mowy w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy oraz tworzenie spersonalizowanego programu terapeutycznego z wykorzystaniem terapii integracji sensorycznej.