POZOSTAŁE MATERIAŁY
1. cloud_download Ankieta lock
2. cloud_download Opinia - przykład lock
3. cloud_download Ćwiczenia wpływające na rozwój praksji lock
4. cloud_download Dieta sensoryczna - przykłady lock
5. cloud_download Scenariusze zajęć lock
6. cloud_download Zasady pracy z dzieckiem - ulotka lock
7. cloud_download Zasady uczenia się nowych aktywności lock
8. cloud_download Indywidualny program terapii lock
9. cloud_download Karta przebiegu terapii lock
10. cloud_download Kwestionariusz sensoryczny lock
11. movie Dyspraksja w terapii SI - cz. 1 lock
12. movie Dyspraksja w terapii SI - cz. 2 lock
Pozostałe części cyklu
expand_more ROZWIŃ WSZYSTKO
Moduł 1
8 x movie 15 x cloud_download
Specyficzne trudności w uczeniu się w terapii SI
Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka z dysleksją, dysgrafią oraz dyskalkulią oraz terapia pacjenta w oparciu o zaspokojenie potrzeb sensorycznych.